• Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด 30 กันยายน 2565 16:37

SET

CHIC

ราคาล่าสุด

0.92 บาท

เปลี่ยนแปลง

+0.01

% เปลี่ยนแปลง

1.10

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,923,409

ข่าวล่าสุด

23ก.ย.

2022

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

เพิ่มเติม

05ก.ย.

2022

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กันยายน 2565

เพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

งบการเงินไตรมาส 2/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2565

เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

Top