ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ช่องทางที่รับแจ้งเบาะแส หรือรับร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ให้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่รับมอบหมายดังต่อไปนี้

อีเมล : secretary@chicrepublicthai.com
ไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้

Top