ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ CHIC Republic Public Company Limited
เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท 0107560000389
ทุนจดทะเบียน 680.00 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500.00 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท
ประเภทธุรกิจ ศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน และที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูปแบบ “Stand Alone” ภายใต้ชื่อ “ชิค รีพับบลิค (CHIC Republic)”, “รีน่า เฮย์ (Rina Hey)” และ “แอชลีย์ (Ashley)” เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-514-7111
โทรสาร 02-514-7114
เว็ปไซต์ www.chicrepublicthai.com
ชื่อภาษาอังกฤษ CHIC Republic Co., Ltd.
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศกัมพูชา
เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท 00032301
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 20.00 ล้านเรียลกัมพูชา
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ประเภทธุรกิจ ศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน และที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ภายใต้ชื่อ “ชิค รีพับบลิค (CHIC Republic)” “รีน่า เฮย์ (Rina Hey)” ในประเทศกัมพูชา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Unit 01, Room No. 1, 16th Floor of Garden In The Air Tower (GIA), Street Sopheak Mongkul (Koh Pitch), Village 14, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
จำนวนสาขาที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน 6 สาขา ประกอบด้วย
ลำดับ สาขา จังหวัด/ประเทศ ที่ตั้ง
1 สาขาประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
2 สาขาบางนา กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย 983 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
3 สาขารามอินทรา กรุงเทพมหานคร / ประเทศไทย 739/1 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
4 สาขาราชพฤกษ์ นนทบุรี / ประเทศไทย 6/15 หมู่ 2 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
5 สาขาพัทยา ชลบุรี / ประเทศไทย 244/31 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
6 สาขากัมพูชา พนมเปญ / ประเทศกัมพูชา Aeon Mall Sen Sok City, ST. No 1003, Village Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
Top